Általános Felhasználási Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a noiklikk.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a noiklikk.hu oldalon megtalálható szolgáltatásoknak és oldal által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül,

1. Üzemeltetői adatok:

 • Cégnév: Jól-Lét Alapítvány
 • Székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.
 • Adószám: 18697191-1-43
 • Cégjegyzék szám: 13-010002264 Cg., Kibocsájtó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@jol-let.com
 • Telefonos elérhetőség: +36309558436
 • Számlaszám: HU48162001511852854900000000

A tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

Web3host

https://www.w3host.hu

A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető.

2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 • A Női Klikk Online Állástaláló Tréning
 • Személyre szabott álláskeresési tanácsadás (online vagy személyes 60 perc)
 • Kiadványok: Anyabarát vállalati politikák (elektronikus formatum, .pdf), Gyerek van? (nyomtatott), Nem-állapot (nyomtatott), Apa is csak egy van (nyomtatott), Ketten a pályán (nyomtatott)

3. Rendelési információk

A megjelenített termékek online vagy offline rendelhetők meg –  termékleírásnak megfelelően. A teljesités a meghatározott módon történik, online tananyag megvásárlása esetén a hozzáférés biztosításával. Az ajándék fizikai termékek esetén megbeszélés szerinti időben és helyen, egyéb kiadványok esetén postai úton, nem online szolgáltatás esetén külön szerződéssel. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak ÁFA mentesek, mivel a nonprofit szolgáltató a céljaival összhangban értékesiti a termékeket. Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga. Ay elállás jogáról online elérhető termékek esetében a 7. pont szabályoz.

Külön szállítási, postai költség nem kerül felszámításra, az árban bennefoglaltatik.

Webáruházunkban rövid leírást találhat a termékekról és szolgáltatásokról, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

4. A rendelés menete

A vevő a Jelentkezem gombra kattintva (a noiklikk.hu/munkaadoknak aloldal szolgáltatásai és termékei esetében a Regisztrálok gomb megnyomásával) az Előfizetői oldalra jut , ahol kiválaszthatja a terméket a Kiválasztom gombra kattintva. Ez elvisz a Membership level oldalra, ahol regisztrációt és az adatkezelési tájákoztatót elfogadva a Paypal Checkout gomb megnyomásával a PayPal fizetési oldalra jut. Ott azt értelemszerűen kitölti. A kapott hozzáféréssel el tudja érni az online tanfolyam tananyagát. A kifizetett termékról vagy szolgáltatásról a Paypal számlát küld a megadott e-mailre.

A fizetés módja lehet átutalás is a honlapon megadott számon. 

Minden egyes termék és szolgáltatás megrendeléséhez külön regisztráció szűkséges.

A fizetés megtörténte után a regisztrált adataival hozzájut a termékhez vagy szolgáltatáshoz a következő módokon:

-az online tanfolyamhoz hozzáférést kap, ezzel juthat el a Tanfolyam menüponton át a tartalomhoz.

-a személyes tanácsadás díjának beérkezése után mihamarabb, de legfeljebb 7 napon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot telefonon vagy emailben időpontegyeztetés céljából.

-az elektronikus kiadvány díjának beérkezése után mihamarabb, de legfeljebb 72 órán belül a kiadványt .pdf formátumban az Őn által megadott email címre küldjük.

-a nyomtatott kiadványokat normál postai feladással a díjának beérkezése után mihamarabb, de legfeljebb 7 napon belül feladjuk az Őn által megadott lakcímre.

Nem vállallunk felelősséget a megrendelt termékek és szolgáltatásokhoz való hozzáférésben bekövetkezett problémák miatt, amennyiben az rajtunk kívül álló okok miatt történt (rongálás postai szállítás esetén, technicaki probléma letöltéskor stb

5. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

6. Postai szállítással kapcsolatos információk

A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jeleznie kell.

7. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozza.

Az online tréninget illetoen a következő az irányadó:

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján.

8. Jótállás

A jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

9. Szavatosság

A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint.

11. Panaszok intézése

Módosítsd az itt leírtakat a saját panaszkezelési irányelveid alapján! Tüntesd fel itt a békéltető testületekre vonatkozó információkat!

Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

12. Adatkezelés

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben a alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges. 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el. 

Az adatkezelési szabályzat a noiklikk.hu oldalan olvasható.

12. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.